Panel sterująco-diagnostyczny

cena brutto: 21.850,00 zł

A-57 sterownik registrów

cena brutto: 4.100,00 zł

Wyświetlacz Komunikatów maszyny

cena brutto: 3.400,00 zł

Jonizator SIMCO

cena brutto: 4.750,00 zł

Płyta AdaControl kałamarz B-2

cena brutto: 5.400,00 zł

Płyta AdaControl kałamarz A2+

cena brutto: 2.800,00 zł

Lampa podświetlenia matrycy GP270

cena brutto: 220,00 zł

Serwo registra diagonalnego

cena brutto: 2.600,00 zł