Wyświetlacz Komunikatów maszyny

cena brutto: 10.455,00 zł

Lampa podświetlenia matrycy GP270

cena brutto: 220,00 zł

A1 Sterownik suszenia InkDry plus

cena brutto: 6.440,00 zł

Serwo registra diagonalnego

cena brutto: 5.120,00 zł

Moduł DeviceNet WAGO

cena brutto: 1.195,00 zł

Sterownik SYSMAC CQM1 CPU21

cena brutto: 2.775,00 zł

Przekaźnik K31W

cena brutto: 2.288,00 zł